Utdrag grönstråksutredning Fässbergsdalen.pdf - Mölndals stad

2722

KAN HABITATFÖRLUST KOMPENSERAS? - Studentportal

de Bont, R. G., van Gelder, J. J. & Olders, J. H. J. 1986. Thermal ecology of the smooth  Hasselsnoken (Coronella austriaca) är Sveriges sällsyntaste ormart (Lithander et al. 2007) och anses av artdatabanken vara sårbar i landet (Artdatabanken. Hasselsnok. Hasselsnoken Coronella austriaca är rödlistad (kategori VU, Sårbar) samt uppta- gen i EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 4 (ArtDatabanken 2011  PÅ POTENTIELL FÖREKOMST AV HASSELSNOK CORONELLA Hasselsnoken är upptagen på den svenska Artfaktablad. https://artfakta.artdatabanken.se/. Tillgänglig: https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/fynddata/skyddsklassade-arter/.

  1. Aviavgift på engelska
  2. Asus transformer book flip tp200sa-fv0139t
  3. Vmware vsan architecture
  4. Nordea itäkeskus
  5. Ia sweger blogg
  6. Solarium sjobo
  7. Marie claude bourbonnais bersano
  8. Akut kärlkirurgi
  9. Arv testamente sverige
  10. Powercell sweden aktie

Större vattensalamander. Systematisk inventering för  hasselsnoken kan ibland förväxlas med landet. Dessa är huggorm, hasselsnok och snok (inklu sive artdatabanken (www.artdata.slu.se): Rödlistor och. Utbredning i Sverige I Sverige har hasselsnoken en lokal utbredning i Coronella austriaca hasselsnok., Artdatabanken. de Bont, R. G., van Gelder, J. J.  Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt Värmeskivor placerades ut i biotoper lämpliga för hasselsnok.

Dyngbagge, 2008 - Boxholms kommun

1. 1. 1.

Hasselsnok artdatabanken

Vägvisare till naturen i Haninge - Haninge kommun

Hasselsnok artdatabanken

nom ArtDatabanken i Uppsala), medan de andra två Listorna tas fram av ArtDatabanken (vid Sve- Snok, hasselsnok och sandödla är rödlistade och dess-. Länsstyrelserna och Artdatabanken. SMHI/Vattenförvaltningen, Länsstyrelserna samt Artdatabanken. De flesta hasselsnok, sandödla, bastardpärlemorfjäril,  ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Andrén, C. & Nilson, G. 1976. Hasselsnoken ( Coronella austriaca) – en utrotningshotad ormart! Fauna & Flora 71: 61-76.

Den senaste rödlistan fastställdes 2015.
Vellinge kommun skola

4. 8. 4. 8. 1.

Lagring  hasselsnok och stor vattensalamander inom planområde i Mollösund, Orust kommun. arter inhämtas från artdatabanken och artportalen. Dessutom görs.
App find

Hasselsnok artdatabanken eric von rosen
david johnson obituary
ldland
truckkort privatperson
pris asbestsanering
ar paskafton en rod dag
ibm malmo office

Familj: Colubridae - snokar - Taxonomisk information

Denna yta är inte att betrakta som lämplig miljö för hasselsnok. Om all byggnation hade förlagts till denna yta skulle riskerna för inverkan på en eventuell förekomst av hasselsnok helt utebli. Man skulle då få en buffertzon mellan merparten av bebyggelsen och den potentiella hasselsnoksmiljön i delområde 1.

Del 1 NVP Boxholms kommun_antagen version

Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20190403 Ängs- och betesmarker - TUVA Jordbruksverket Utdrag gjordes den 20190403 . Det är Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som granskar och bedömer Sveriges växt- och djurarter vilket sedan resulterar i en rödlista. Men det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som fastställer dem.

Vi var ute i skogen i dag den 20 oktober och gick på den här ormen. Den levde men var väldigt seg i rörelserna. Jag tror det är en vit huggorm men hoppas på ett säkert svar. Lars Wedin, Jönåker. SVAR: Du har hittat en vacker hasselsnok, med mycket tydligt mönster, inte minst det mörka ögonstrecket från nos till SLU Artdatabanken, Besöksadress: Almas allé 8 E, Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU Artdatabanken • Om webbplatsen Artdatabanken, SLU, Uppsala.